Bohater

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP) inaczej Wojsko Polskie – siły i środki wydzielone przez państwo do zabezpieczenia jego interesów i prowadzenia walki zbrojnej
SZ RP stoją na straży suwerenności Narodu Polskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju. Mogą brać udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych, działaniach antyterrorystycznych, akcjach poszukiwawczych, a także ratowania życia ludzkiego. Biorą też udział w oczyszczaniu terenów z materiałów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego i unieszkodliwiają je.
Zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi sprawuje prezydent RP, a ogólne kierownictwo zapewnia Minister Obrony Narodowej.
Przyjęcie przez hufiec im. Ludowego Wojska Polskiego musiało nastąpić ok. roku 1980. Imię bohatera hufca przyjęto, ponieważ w 1974 r. do Ośrodka Harcerskiego Czerwonak, który skupiał drużyny z Kicina, Czerwonaka, Owińsk i Bolechowa przyłączyło się Biedrusko. Hufiec często korzystał z pomocy żołnierzy z Biedruska przy rozbijaniu namiotów w Szklarskiej Porębie.
W 1983 roku do Hufca Czerwonak przyłączono Hufiec Murowana Goślina. 10 maja 1983 r. podpisano AKT PATRONATU Jednostki Wojskowej Nr 1814 z Kamińska k/Murowanej Gośliny nad naszym Hufcem.
20 października 1983 r. odbyło się na Rynku w Murowanej Goślinie wręczenie obecnego sztandaru połączonym Hufcom Czerwonak i Murowana Goślina, ufundowanego przez Radę Przyjaciół Harcerstwa, której przewodniczącym był Henryk Odrobina-dyrektor Gminnej Szkoły Zbiorczej w Czerwonaku.