Kręgi

Krąg Starszyzny Harcerskiej i Seniorów  „Płomienie”

przy Hufcu ZHP Czerwonak

hm. Gabriela Jaskulska

email gabjask@gmail.com