Szczepy

Środowiskowy Szczep Harcerski  „Zawiszacy”

w  Czerwonaku

hm. Tatiana Kędziora

e-mail: tatianakedziora@wp.pl